...
...
...
...

Dlaczego ta książka?

Bankowość lokalna nie tylko przetrwa, ale ma szansę na rozwój. Jak ruszyć z miejsca? Bankruption. Przełom w bankowości – to gotowa odpowiedź!

FinTech to pojęcie, które nadal trudno jednoznacznie zdefiniować. Teoretycznie działalność branży finansowej zawsze łączy się z nowoczesnymi technologiami, które obejmują m.in. usługi online. Banki, które działają offline lub nie wdrażają innowacyjnych rozwiązań cyfrowych, nie zaliczają się zatem do FinTech. To rodzi ważne pytanie: jak wobec tego bankowość lokalna, która nie zawsze idzie z duchem czasu i nowatorskich metod działania startapów, może poradzić sobie w zalewie nowoczesnych rozwiązań i usług?

Lokalne banki na całym świecie zadają sobie pytanie: czy konkurencja z wielkimi korporacjami, które prześcigają się w oferowaniu atrakcyjnych rozwiązań dla klientów, jest w ogóle możliwa? Jak oferować klientom dogodne rozwiązania, skoro startupy proponują o wiele bardziej praktyczne i atrakcyjne modele? W jaki sposób się rozwijać, aby nie tylko przetrwać, ale również osiągać zamierzone cele? Obecnie firmy FinTech wykorzystują nieefektywność tradycyjnego modelu bankowego, aby usprawnić swoją obsługę i przyciągnąć jeszcze więcej klientów. Co to może oznaczać?

John Waupsh uspokaja: bankowość lokalna może się rozkwitać w obliczu konkurencji fintechowej i globalnej właśnie dzięki nowemu podejściu do strategii. Co będzie niezbędne? Chęć uczenia się, dostosowania i zmiana sposobu myślenia. Wszystko jest możliwe!

Książka Bankruption. Przełom w bankowości to praktyczny przewodnik przetrwania dla banków lokalnych i kas oszczędnościowych, pokazujący, jakie mają one znaczenie w stosunku do globalnej konkurencji i startupów FinTech.

Na łamach książki otrzymają państwo jasne i sprawdzone wskazówki:

  • Jak konkurować z dużymi bankami oraz firmami, działającymi w obszarze technologii finansowych
  • Jak przeanalizować zagrożenie FinTech dla modelu banku
  • Jak poprawić swoje działania i które strategie zastosować, aby uniknąć kryzysu

John Waupsh obala mity, pokazując prawdziwe wyzwania, jakie stoją przed bankowością. W prosty i obrazowy sposób ukazuje różnicę pomiędzy światem bankowości a cyfryzacją, tradycją, a nowoczesnością, realiami, a założeniami. Książka opiera się w większej mierze na bankowości amerykańskiej, co dla polskich branżowców oznacza możliwość śledzenia ważnych trendów i poszerzenia swojej wiedzy. To ważne, bo przecież polska bankowość lokalna boryka się z podobnymi problemami, a warto śledzić rozwiązania, stosowane z powodzeniem w innych częściach świata.

Wszystkie argumenty są poparte ogromną ilością danych, wykresów i rysunków. John Waupsh posiłkuje się nie tylko własnym doświadczeniem, ale zbiera pomysły i porady 20 wybitnych specjalistów z zakresu bankowości i technologii.

Wiedza, doświadczenie, a także baczne obserwowanie współczesnego świata. Tę publikację powinna przeczytać każda osoba, działająca w obszarze bankowości, bo jak pisze sam autor: (…) W niniejszej książce dokonałem czegoś, czego nie udało się osiągnąć na żadnej konferencji: zebrałem zdecydowanie najlepsze umysły z branży finansowej w jednym miejscu, by podzieliły się swoimi przemyśleniami w formie praktycznych wskazówek na najbliższy czas dla kadr zarządzających w bankowości lokalnej.


Wyjątkowa, pouczająca, a przede wszystkim: bardzo konkretna lektura!

Eksperci o książce

REKOMENDACJE

„Niektórzy mówią że trzeba wymyślić bankowość od nowa. Redefinicja modelu biznesowego i ope­racyjnego działalności banków jest pochodną rewolucji technologicznej, zmiany stylu życia klientów i sposobu zaspokajania ich potrzeb finansowych. Rewolucja cyfrowa stanowi wyzwanie egzystencjal­ne dla banków komercyjnych, a dla banków spółdzielczych śmiertelne zagrożenie. W istocie rzeczy to zagrożenie ale jednocześnie szansą, którą w sposób zupełnie niespodziewany banki spółdzielcze mogą wykorzystać zaspokajając potrzeby klientów tak dobrze jak nigdy dotąd i poprawiając radykal­nie swoją konkurencyjność. Ta książka mówi jak tego dokonać.”

Sławomir Lachowski, menedżer bankowy i innowacyjny przedsiębiorca; twórca mBanku, były prezes BRE Banku (obecnie mBank) oraz wiceprezes PKO Bank Polski

„Bankruption to celny opis przełomu bankowego, jaki obserwujemy w sektorze finansowym ze szcze­gólnym „wzięciem pod lupę” segmentu bankowości lokalnej. Analizy, które tu znajdziemy bazują na obserwacjach świata finansów głównie w USA, gdzie krajobraz instytucji finansowych istotnie różni się od polskich realiów. Nie sposób jednak oprzeć się wrażeniu, że w wielu aspektach zawarte tu wnioski i sugestie doskonale pasują do rzeczywistości naszego rynku. Książka obfituje w trafne spostrzeżenia, opisy autentycznych historii oraz w odważne a niekiedy nawet trochę prowokujące oceny. Nade wszyst­ko „Bankruption” cechuje się opisem złożonych zjawisk w przystępny sposób. Często je obserwujemy lub przeczuwamy lecz nie zawsze potrafimy ująć w słowa tak trafnie, jak czyni to autor. Zagłębiając się w lekturę możemy mieć wrażenie, że opisuje nasze własne intuicje. Książka ta, to doskonała pozycja dla każdego, kto chce lepiej zrozumieć zachodzące przemiany w świecie instytucji finansowych. Jej atrakcyjność zwiększa dodatkowo szerokie udzielenie głosu autorytetom współczesnej bankowości. Dla osób zaś związanych z bankowością lokalną może stać się cennym źródłem refleksji i inspiracji do inicjowania zmian będących odpowiedzią na wyzwania naszych czasów. Najważniejsze – zdaniem Johna Waupsh’a – co dzisiaj mogą zrobić instytucje lokalne, to zacząć planować własne jutro.”

Rafał Bednarek, wiceprezes zarządu, Biuro Informacji Kredytowej

„To niekonwencjonalny, pełen zaskakujących i prowokacyjnych treści „podręcznik” dedykowany w szczególności wszystkim osobom odpowiedzialnym za prowadzenie lokalnych instytucji finanso­wych – banków spółdzielczych i kas w czasach technologicznego i nie tylko przełomu. Napisany ze swadą, pełen niezwykle interesujących danych oraz przenikliwych spostrzeżeń i konstatacji zarówno samego autora – Johna Waupsh’a jak i zaproszonych przez niego autorytetów ze świata bankowości i nowych technologii. Autor udowadnia, że banki spółdzielcze mogą dać sobie radę w nowej rzeczywi­stości całkiem dobrze, pod kilkoma wszak warunkami. Warto się z nimi zapoznać. Podane w przyjazny sposób, zdają się być szyte na miarę dzisiejszych wyzwań banków spółdzielczych bez względu na szerokość geograficzną i tradycję.”

Michał Krakowiak, wiceprezes zarządu, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych

RECENZJE

„Bankruption – przełom w bankowości to szalona przeprawa przez rodzącą się historię FinTech, usiana osobistymi opowieściami i krótkimi, ale dosadnymi lekcjami. Wyświadcz sobie przysługę i przeczytaj tę książkę.”

Brett King, autor książki Bank 3.0. Nowy wymiar bankowości.

„Bankowość lokalna znalazła się na rozdrożu. Niegdyś stanowiła podstawę każdej społeczności, obecnie jej instytucje stają przed wyzwaniami, jakie stanowią nowe regulacje, nowa technologia i nowa konkurencja. Bankruption – przełom w bankowości dostarcza inspirujących pomysłów na to w jaki sposób wykorzystać cechy, które decydowały o wyjątkowości bankowości lokalnej, by służyć klientom, którzy inaczej rozumieją bankowość i dysponują nowymi alternatywami”.

Jom Marous, współwydawca The Financial Brand; właściciel Digital Banking Report

„Autor książki jest wybitnym praktykiem; stworzył firmę usług internetowych dla klientów banków FIRSTBranch; w 2016 roku ponad 400 instytucji lokalnych korzystało z usług FIRSTBranch, pozyskując i obsługując ponad 16 mln użytkowników. Praca koncentruje się na krytycznej analizie relacji bank lokalny – FinTech oraz rekomendacjach tworzenia współpracy i wspólnych przedsięwzięć z tym podmiotami w USA. Szereg prezentowanych artefaktów jest zbieżne z występującymi w Europie; praca będzie przydatna także dla polskiego odbiorcy. Temat z pewnością jest ważny i aktualny na przyszłość. Zaletą jest tu wyjście poza rynek USA i porównania np. z Wielką Brytanią (s. 38 i nast.). Rozważania autora są nieco szersze, niż tylko relacje banków z FinTech, np. sporo miejsca poświęcono strategii (s. 64 i nast.) co stanowi walor pracy. Dużo szczegółów dotyczy transformacji bankowości w USA, wydawanych licencji oraz zmian struktury oddziałowej banków – ujęcie historyczne niewiele wnosi do problematyki FinTech. Surowo natomiast oceniono działalność unii kredytowych (s. 9 i nast.). Praca ma charakter popularno-naukowy, wywody podparto wieloma tabelami statystycznymi oraz analizą trendów, co do z mian instytucjonalnych bankowości, co stanowi walor książki. Dobre rady ekspertów – praktyków w rozdz. 4 opierają się na doświadczeniach amerykańskich, które nie zawsze mogą sprawdzać się w Europie ale z pewnością stanowią przydatny materiał. Cenna jest krytyka, ale i rekomendacje współpracy z FinTech w celu rozwoju bankowości internetowej i mobilnej w bankach lokalnych.”

prof. ndzw. dr hab. Piotr Masiukiewicz, Instytut Zarządzania Wartością SGH

O autorze

John Waupsh jest dyrektorem ds. Innowacji w Kasasa, a także czołowym liderem działań w obszarze bankowości, które przyczyniają się do wzrostu zysków.

To również uznany prelegent, występujący na najważniejszych konferencjach dotyczących bankowości i branży FinTech. Mając doświadczenie zarówno w bankowości lokalnej jak i w FinTech, jest ceniony za umiejętne równoważenie szczerych konsultacji z formułowaniem koncepcji na podstawie badań.

Obecnie autor mieszka z żoną i dwójką dzieci w Austin w Teksasie. Jest mentorem i globalnym akceleratorem FinTech Banku Innowacji, INV FinTech.

Wywiad z autorem

Jak kupić książkę:

1. Wypełnij formularz

2. Otrzymasz mail zwrotny z potwierdzeniem zamówienia

3. Wykonaj przelew na podane w mailu dane

4. Otrzymasz informację o wysyłce

5. Zamówienie otrzymasz wraz z fakturą

Kontakt:

Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji Sp. z o.o.

ul. Szarych Szeregów 23a
60-462 Poznań

tel. +48 505 459 471

e-mail: wydawnictwo@bodie.plDo góry